Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Bruk arkivene!

Offentlig skapte arkiver er i utgangspunktet åpne for alle interesserte. Vi ønsker at arkivene skal brukes mest mulig så vi bestreber oss på å drive service for personer som ønsker å bruke materialet. Det stilles ingen krav til at du skal bruke arkivene til bestemte formål som forskning eller rettighetsdokumentasjon, all bruk er likeverdig. Det er likevel slik at vi bestreber oss ekstra på å hjelpe personer som skal ha tak i informasjon om sine rettgiheter, personer fra avleverende instanser (kommunene), personer som jobber på oppdrag for det offentlige og forskere.

Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle, men noe materiale er underlagt klausuleringer, først og fremst av hensyn til personvernet. Hvis du ønsker å bruke slikt materiale, må du søke spesielt om det. Uansett bruk kan du få utlevert arkiver, enten på lesesalen eller som elektroniske kopier.

På vår lesesal kan du få nødvendig veiledning. Du får blant annet råd om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan du finner fram i arkivkatalogene og i arkivmaterialet og tips til hvordan du skal lese vanskelig skrift. Du må likevel være innstilt på gjøre arkivundersøkelsen på egen hånd. Betjeningen hjelper deg også dersom du vil søke om å få innsyn i klausulert materiale.

Det er ikke anledning til å låne med seg arkivsaker hjem. Offentlige instanser som har avlevert til IKAVA, kan få låne tilbake materiale fra eget arkiv under spesielle forutsetninger.

Klikk her for:

Publiseres med eRedaktør
Logg inn