Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Eldre arkiver


IKAVA står for den lovpålagtre oppgaven å oppbevare, sikre, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkivmateriale. Dette gjelder papirbaserte såvel som elektroniske arkiver (både sak/arkivsystemer og fagsystemer).

Magasinene som brukes til oppbevaring av eldre og avsluttet arkiv skal tilfredsstille strenge krav blant annet med hensyn til brannsikkerhet og tilgangsstyring. IKAVA har satt i gang arbeidet med å skaffe større lokaler fordi magasinene våre er så godt som fulle. Planen har vært en utvidelse av dagens bygning, men på grunn av interne diskusjoner og overlegninger i staten har dette latt vente på seg. Vi har fremdeles samlokalisering med Statsarkivet i Kristiansand som vårt primære ønske, men frem til utvidelsen er på plass må vi skaffe ytterligere lokaler i nærheten.

Under menypunktet Arkivkataloger finner du liste over arkiver vi har tatt inn og som er ordnet. Disse kan i hovedsak lånes på vår lesesal.


Publiseres med eRedaktør
Logg inn