Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ansatte

Turid Holen
Arkivsjef
Tlf. 38 14 55 93
92 82 1945
e-post: holen@ikava.va.no
Hovedansvar: Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune
Bård Raustøl
Rådgiver
38 14 55 90
922 17 220
e-post: raustol@ikava.va.no
Hovedansvar: Planlegging, oppretting og drift av arkivdepot
Tormod Engebu
IT-Rådgiver
Tlf 38 14 55 98
40 82 93 79
Hovedansvar: Planlegging, drift og videreutvikling av elektronisk arkivdepot
Betty Stensgård
Sekretær 
Tlf. 38 14 55 91
e-post: stensgard@ikava.va.no
Hovedansvar: Internarkiv, kursadministrasjon, innbinding, regnskap, innsyn m.m.
40% stilling med ordningsarbeid i prosjekter 
Heidi Korvald
Ordningsmedarbeider
e-post:korvald@ikava.va.no
 Ordningsprosjekter
Alen Maglic
Ordningsmedarbeider
e-post: maglic@ikava.va.no
Ordningsarbeid og skanning -diverse prosjekter
 
Anne Smith Lorentz
Ordningsmedarbeider
e-post: lorentz@ikava.va.no
 Ordningsmedarbeider ordningsprosjekt Kristiansand
Anette Rudi
Prosjektleder / Ordningsmedarbeider
e-post: rudi@ikava.no
Prosjektleder / Ordningsmedarbeider ordningsprosjekt Kristiansand
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn