Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Styrende dokumenter

Som ledd i arbeidet med å bedre informasjonen til IKAVAs eiere og øvrige interesserte, legger vi ut sentrale dokumenter for driften av IKAVA, herunder årsmeldinger, regnskap og styreprotokoller.
 
Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Styreinstruks for styret i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)


Styremøter
(oversikt over styremedlemmer finner du her)

Planlagte møter, sted/dato Alle styremøter 10.00 – 13.00

(Midlertidig godkjent av styret for publisering. Endelig godkjenning på neste styremøte


Protokoll fra styremøte 25.03.2015
Protokoll fra styremøte 18.02.2015
Protokoll fra styremøte 17.12.2014
Protokoll fra styremøte 05.11.2014
Protokoll fra styremøte 23.09.2014
Protokoll fra styremøte 12.06.2014
Protokoll fra styremøte 25.03.2014
Protokoll fra styremøtet 12.12.2013
Protokoll fra styremøte 10.10.2013
Protokoll fra styremøte 04.09.2013
Protokoll fra styremøte 06.06.2013
Protokoll fra styremøte 14.03.2013
Protokoll fra styremøte 29.01.2013
Protokoll fra styremøte 14.12.2012
Protokoll fra styremøte 31.10.2012
Protokoll fra styremøte 13.09.2012
Protokoll fra styremøte 06.06.2012
Protokoll fra styremøte 16.3.2012
Protokoll fra styremøte  25.1.2012
Protokoll fra styremøte  14.12.2011
Protokoll fra styremøte 2.11.2011
Protokoll fra styremøte  20.9.2011
Protokoll fra styremøte 15.6.2011
Protokoll fra styremøte 30.03.2011
Protokoll fra styremøte 9.2.2011
Protokoll fra styremøte 15.12.2010
Protokoll fra styremøte 20.10.2010 
Protokoll fra styremøte 15.09.2010
Protokoll fra styremøte 23.06.2010
Protokoll fra styremøte 24.03.2010
Protokoll fra styremøte 04.02.2010
Protokoll fra styremøte 16.12.2009
Protokoll fra styremøte 21.10.2009
Protokoll fra styremøte 26.08.2009
Protokoll fra styremøte 03.06.2009
Protokoll fra styremøte 23.03.2009 
Protokoll fra styremøte 11.02.2009

 

Representantskapsmøter m.m. 
REPRESENTANTSKAPSMØTET 2015
Innkalling med saksframstilling
Protokoll fra representantskapsmøtet
Årsmelding for IKAVA 2014
Regnskap for IKAVA 2014

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014
Innkalling med saksframstillinger
Protokoll fra representantskapsmøtet
Årsmelding for IKAVA 2013
Regnskap for IKAVA 2013

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2013
Innkalling med innstillinger, saksfremstillinger og vedlegg finner du her
Protokoll fra representantskapsmøtet 14.03.2013
Årsmelding for IKAVA 2012
Regnskap for IKAVA 2012

REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012 REPRESENTANTSKAPSMØTE 2011

 Filene over er i PDF-format. Dersom du ikke allerede har et program for å vise PDF-filer, klikk på knappen under for å laste ned Adobe Reader.

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn