Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Smakebiter

IKAVA har tatt på seg depotfunksjonen for kommunene i Vest-Agder. I denne funksjonen ligger blant annet formidling av arkiver. Dette innebærer blant annet å holde oversikt materialet som finnes og å gjøre det tilgjengelig for ulike brukere, være seg saksbehandlere i kommunen, skolebarn, forskere, slektsforskere og andre. Som del av den trinnvise oppstarten av det felles depotet for våre eiere, har vi nå startet en ny, fast del av hjemmesidene våre med tittelen "Smakebiter og annet fra kommunearkivet". Under denne tittelen vil vi jevnlig presentere dokumenter fra eierkommunenes arkiver. Dokumentene kan belyse dagsaktuelle saker, historiske fenomener eller ganske enkelt være fine å se på. Hvert dokument bli ledsaget av en artikkel som forklarer litt om bakgrunn og innhold. I første omgang vil vi publisere nye smakebiter hver måned.

Skannede formannskaps- og kommunestyreprotokoller Listerregionen, klikk her

2012 Dokument Tittel
Februar Endring av gatenavn i Kristiansand
Februar Arkivmateriale fra Søgne
2011 Dokument Tittel
Desember Appelsiner til jul
November "Stella-Gutt" - en doven avlsokse
  Gater på skrå i Kristiansand sentrum
Oktober Bilde fra Kristiansand midelskole 1930-tallet
  Bilde fra Kristiansand katedralskole
August Vennesla kommune 150 år
Februar  En bønn om hjelp
Januar 170 år gamle snøploger


2010
 Dokument
 Tittel
Juni Ole Høyland på søndagsskolen
 April    Barnetellinger i Kristiansand
 Mars    Barnevandrerne setter spor i arkivene
 Februar    Folkeavstemming om nynorsk eller bokmål på Bjelland skole 1974
2006 Dokument Tittel
Januar   Idrettsplass i Furulunden
Publiseres med eRedaktør
Logg inn