Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Offentlig journal

IKAVA gir innsyn i offentlig postjournal etter henvendelse. Ring oss på tlf 38 14 55 91 eller send e-post til ikava@ikava.va.no.
Offentlig postjournal er en oversikt over alle inngående og utgående dokument med informasjon om dokumentets innhold, avsender/ mottaker, dokumentdato og journalføringsdato, samt saksbehandler. Eventuell taushetsbelagt informasjon vil ikke være tilgjengelig i offentlig postjournal. Vi gjør oppmerksom på at retten til innsyn i dokument vurderes ved tidspunkt for innsynsforespørsel.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn