Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Flekkefjord

Bakke formannskapsdistrikt:
1837-1848 Bakke formannskapsdistrikt bestod av Bakke, Gyland, Tonstad og Øvre Sirdal. I 1849 delt i Bakke og Gyland kommune og Sirdal formannskapsdistrikt (Sirdal kommune) bestående av Tonstad og Øvre Sirdal. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Bakke og Gyland kommune:
Skilt ut fra Bakke formannskapsdistrikt i 1849. Delt i Bakke og Gyland kommuner i 1894. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Bakke kommune:
Skilt ut fra Bakke og Gyland kommune i 1894. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Gyland kommune:
Skilt ut fra Bakke og Gyland kommune i 1894. For å se oversiktskatalog for denne kommunen, klikk her

Nes og Hidra kommune:
1837 Nes og Hidra kommune. I 1893 ble de telt i Nes og Hidra kommuner. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Nes:
Fra 1894-1964 Nes egen kommune. 1965 Nes slått sammen med Flekkefjord by, Hidra, Bakke og Gyland kommuner til Flekkefjord kommune. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Hidra:
Fra 1894 - 1964 Hidra egen kommune. I 1965 Hidra slått sammen med Flekkefjord by, Nes, Bakke og Gyland kommuner til Flekkefjord kommune. For å se oversiktskatalog for denne kommunen klikk her

Flekkefjord (by):
Fra 1837-1964 Flekkefjord by egen kommune. 1842 Sunde og Trellebakken ble innlemmet i byen i 1843. 1942 ble store områder (2.750 mål) av Nes kommune innlemmet i byen (stadfestet i 1946). 1965 Flekkefjord by slått sammen med Bakke, Nes, Hidra og Gyland til Flekkefjord kommune. For å se oversiktskataloger for denne kommunen klikk her

Flekkefjord kommune (1965- ):
1965 Flekkefjord by slått sammen med Bakke, Nes, Hidra og Gyland til Flekkefjord kommune. For å se oversiktskataloger for denne kommunen klikk her

For skannede formannskaps- og kommunestyreprotokoller fra Listerregionen, klikk her!
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn