Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sentrale arkivskapere

Hva finnes i arkivene etter de mest sentrale kommunale organene?

Bygningskommisjon Kommunekasse
Fattigkommisjon Likningsnemnd
Formannskap og kommunestyre Overformynderi
Forsyningsnemnd Provianteringsråd
Havnekommisjon Skolekommisjon
Jordstyre Valgstyre

For en fullstendig oversikt over kommunale arkivskapere, se boka:
Administrasjonshistorie og arkivkunnskap av Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen.

 
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn