Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansand by

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har ordnet og registrert materiale fra. Hvis du vil se den detaljerte listen for arkivskaperen, klikker du på lenken. For å lese om de vanligste arkivskaperne i kommunene og hva de gjorde, klikker du her. Du kan også lese om den enkelte arkivskaper i begynnelsen av arkivskaperens liste/katalog når du har klikker deg inn på den.

Allmueskoler

Diverse mindre arkiver

Bolignemnda

Borgermester

Borgerbevæpningen

Brannvesen

Bygningskontrollen

Det stedlige fabrikktilsyn

Drengeskolen

Edruskapsnemnda

Formannskapet

Forsorgsvesenet/fattigvesenet/sosialstyret

Framhaldskolen

Grim skole

Husflidskolen

Husmorskolen

Innkvarteringskommisjonen

Interkommunal høyere allmennskole

Karl johans minde skole

Katastrofeutvalg/evakueringsnemnda

Kirkeskolen

Kongensgate skole

Kristiansand havn

Kristiansand gassverk

Kristiansand kommunale sykehus

Kristiansand tekniske aftenskole/lærlingeskolen

Kristiansand kommunale pensjonskasse

Kristiansand kvindelige håndgjerningsskole

Kristiansand maskinistskole

Kristiansand offentlige tegneskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole

Kristiansand sinnssykeasyl

Kristiansand vannverk

Kristiansand yrkesskole

Kristiansand yrkesskoler

Lahelle

Lønnsutvalget

Magistraten

Maskinistskolen

Nemnda for kommunens jordeiendom

Oppgjørsnemnda

Overformynderiet

Provianteringsrådet

Sjømann og maskinistskolen

Skjønnskommisjonen

Skolestyret

Stadsingeniøren

Stiftelsens skole

Stuertskolen

Styret for grim skog

Søndagsskolen

Tegneskolen

Teknisk aftenskole

Thygesons minde

Tordenskjoldsgate skole

Trygdenemnda

Vestre Strandgate skole

Yrkesskoler

Yrkesskolen

Øvingsskolen
Publiseres med eRedaktør
Logg inn