Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Oddernes kommune

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har ordnet og registrert materiale fra. Hvis du vil se den detaljerte listen for arkivskaperen, klikker du på lenken.

Barnevernsnemnda

Boligformidlingsnemnda

Bolignemnda

Dyrevernsnemnda

Edruskapsnemnda

Folkeopplæringsrådet

Formannskapet/kommunestyret

Forsorgsvesenet

Jordstyret

Kommuneingeniøren

Oddernes kommunale forening

Oddernes vannverk

Sammenslåingsnemnda

Samstyret for skoleboksamlingene

Skogrådet

Skogutvalget

Skolestyret

Trygdenemnda

Ungdom- og idrettsnemnda

Vann- og vegnemnda

Yrkesopplæringsnemnda
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn