Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansand kommune (1965-)

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har ordnet og registrert materiale fra. Hvis du vil se den detaljerte listen for arkivskaperen, tar du kontakt med kommunen.

Arkivnavn

Kringsjå skole

Strømme skole

Justnes skole

Tordenskjoldsgate skole

Kristiansand kommunale arbeidstilsyn

Styret for grim skog
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn