Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Hægeland

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har registrert materiale fra.

Alle arkivskapere (hele katalogen samlet)

De enkelte arkivskapere:

Valgstyret

Formannskapet

Kommunestyret

Skattenemnda

Byggenemnda

Rutebilnemnda

Trafikknemnda

Likningsnemnda

Kommunekassen

Kommunekassen - skatteregnskapet

Kommunerevisjonen

Det geistlige lønningsfond

Bibliotek - Folkeboksamlingen

Skolestyret

Kile skolekrets

Vikstøl skolekrets

Hægeland skolekrets

Ropstad skolekrets

Beinestveit skolekrets

Føreland skolekrets

Røyknes skoledistrikt

Fattigstyret

Husmorvikarnemnda

Barnevernsnemnda

Trygdekassa

Trygdenemnda

Arbeidsløsenemnda

Arbeidstilsynet

Det stedlige fabrikktilsyn

Småbruk og bustadbanknemnda

Næringsnemnda

Jordstyret

Skogrådet

Hesteutskrivingsnemnda

Overformynderiet

Provianteringsrådet

Forsyningsnemnda

Prisnemnda
Publiseres med eRedaktør
Logg inn