Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Øvrebø kommune

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har registrert materiale fra.

Alle arkivskapere (hele katalogen samlet)

De enkelte arkivskapere:

Valgstyret

Formannskapet

Legater

Likningsnemnda

Kommunekassen

Kommunekassen - skatteregnskapet

Kommunerevisjonen

Bibliotek - folkeboksamlingen

Skolestyret

Mølla skolekrets

Ilebekk skolekrets

Øvrebø skolekrets

Fattigstyret

Barnevernsnemnda

Kretssykekassen

Trygdenemnda

Ankenemnda

Det stedlige fabrikktilsyn

Bygningsrådet

Småbruk og bolignemnda

Hypotekbankens takstnemnd

Næringsnemnda

Jordstyret

Skogrådet

Hesteutskrivingsnemnda

Overformynderiet

Provianteringsrådet

Forsyningsnemnda

Prisnemnda
Publiseres med eRedaktør
Logg inn