Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vennesla kommune


Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere i kommunen vi har ordnet og registrert materiale fra. Hvis du vil se den detaljerte listen for arkivskaperen, tar du kontakt med IKAVA.

17. mai-komiteen

Arbeidsløysenemnda

Arbeidsnemnda/arbeidskontoret

Barnevernsnemnda

Eikeland skole

Elektrisitetsverket

Ellef H. Monens legat

Fattigstyret

Folkeboksamlingen

Folkebadet

Formannskapet

Forsyningsnemnda

Herredskommisjonen

Husnemnda

Husmorvikarnemnda

Jordstyret

Jorddyrkingsfondet

Kommuneingeniøren

Kommunekassen

Kommunekassen skatteregnskapet

Kommunerevisjonen

Kontrollnemnda/prisnemnda

Kvarstein skole

Lasarettet

Ligningsnemnda

Nemnda for kommunens 100-års jubileum

Næringsnemnda

Omdal skole

Overformynderiet

Provianteringsrådet

Reguleringskomiteen

Riksmålsskolen

Rugelvens vassdrag

Skattenemnda

Samkom skole

Skogutvalget

Skolestyret

Soknerådet

Småbruk- og boligbanknemnda

Styret for gamleheimen

Det stedlige fabrikktilsyn

Sykepleierstyret

Tomteutvalget

Tuberkulosenemnda

Trygdenemnda

Valgstyret

Vannverket

Vedutvalget

Vennesla fattiggård

Vennesla folkeskole

Vennesla kommunale kino

Vennesla kommunale forening

Vergerådet/barnevernsnemnda

Vigeland og Hunsfos brugs skole


Publiseres med eRedaktør
Logg inn