Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkivdanning

Her vil du finne tilgang til veiledere, dokumenter, retningslinjer osv som kan hjelpe i arbeide med arkivdanning i kommunen. Vi har delt innholdet i to.

Det ene menypunktet er "Instrukser etc fra sentrale myndigheter" der vi samler brev, rundskriv, notater etc fra sentrale myndigheter (Arkivverket, departementer mv) som har betydning for arkivdaning i kommunene.

Det andre menypunktet er "IKAVAs egne dokumenter" der vi samler IKAVAs egne veiledninger, rundskriv, infoskriv osv.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn