Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Føring av søknader

Riksarkivaren har gitt dispensasjon for journalføring av enkelte typer stillingssøknader mottatt gjennom rekrutteringsystemer som ikke er integrert med sak/arkivystemer.

Dispensasjonen gjelder kun for dokumenter som ikke er bevaringsverdige for ettertiden. Du kan lese hele brevet fra Riksarkivaren her.


Publiseres med eRedaktør
Logg inn