Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkivering av nettsider

Arkivverket har kommet med en uttalelse angående arkivering av nettsider og annet allment tilgjengelig materiale.

Arkivverket uttaler at slike sider skal arkiveres, men innrømmer at et slik regelverk og denne tolkningenkan være moden for revurdering. IKAVA mener likevel at man må utvise skjønn og vurdere om hvorvidt det er nødvendig å "høste" dokumenter som er produsert i f.eks sak/arkivsystemet og som blir arkivert der.

Se Riksarkivets brev her

Publiseres med eRedaktør
Logg inn