Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ole Høyland på søndagsskolen

av Merethe Mykland Johansen, IKAVA


I de eldste protokollene som finnes etter skolevesenet i Kristiansand finner vi den kjente mestertyven Ole Høyland.
Ole Høyland ble døpt i Bjelland i 1797. Familien hans flyttet senere til Kristiansand. Vi vet at Ole Høyland blant annet hadde hatt tjeneste hos prest Lassen i Tveit i tre år, sannsynligvis i perioden 1812 – 1815. Det er i disse årene vi finner at Ole Høyland har hatt tilknytning til Kristiansand Søndagsskole.
SØNDAGSSKOLEN
Søndagsskolen var en skole som kun hadde undervisning om søndagene. Dette var en skole for gutter som gikk i lære annet steds for å lære seg et yrke. En dag i uken fikk de altså undervisning og søndagsskolene er egentlig de første fagskolene vi kjenner til i landet.
Fagskoler ble vanlig i byene utover på 1800 – tallet, og i Kristiansand ble Søndagsskolen opprettet så tidlig som i 1812. Første undervisningsdag var søndag 19. april 1812. Skolen kom i stand etter at byens borgere hadde samlet sammen en del penger til materiell og lærerlønn.
Blant arkivsakene etter søndagsskolen er en dagbok ført av skolens lærere. Hver søndag noterte de ned hvem som ikke hadde vært til stede ved undervisningen. Ole Høylands navn er ofte nevnt. Sannsynligheten for at Ole Høyland i skoledagboken er samme person som Ole Høyland, mestertyven, er stor. Guttene som gikk på Søndagsskolen var alle over konfirmasjonsalder, gjerne rundt 18 år. Det er i 1814 vi finner Ole Høyland i skoledagboken, han har da vært 17 – 18 år.
UTMELDING
Den 13. februar 1814 har lærer Baun notert at ”Ole Høyland, som har været bortreist igjen indfundet sig”. Den 6. mars samme år, var Høyland igjen borte, men han hadde meldt forfall kan vi se. Den 20. mars var hans fravær umeldt, det var det også søndagen etter, 27. mars. Søndag den 3. april, var Høyland meldt inn syk, men to uker etter hadde han meldt forfall. Vi kan se av innføringene i dagboken at det ofte er de samme guttene som er borte til samme tid.
22. mai 1814 hadde Høyland meldt forfall igjen, likeså den 12. juni. Han var nesten mer borte enn han var til stede kan det se ut som, og den 10. juli kan vi lese i protokollen at ”Ole Høyland udmeldt sig”. Kanskje har tjenesten hos presten gjort det vanskelig å reise til byen om søndagene?
ANDRE FORSØK

Ole Høyland sluttet således på skolen, men etter ett års tid finner vi en kommentar i dagbokprotokollen som er verd å merke seg. Den 16. juli 1815 har læreren notert: ”Høyland, som udmeldte sig d. 10. juli f. a. har fra dette curset begyndte, igjen freqventeret skolen, og har i dag meldt forfald”. Han forsøkte altså igjen å følge undervisningen ved Søndagsskolen, og har antageligvis hatt ambisjoner om å få en utdannelse.
Den 30. juli 1815 kan vi lese at Høyland var bortreist og den 3. september var Høyland meldt fraværende. 10. september 1815 er det igjen skrevet i dagbokprotokollen for Søndagsskolen at ”Høyland meldt sig ud”.
Deretter ble det nok ikke mer skolegang på mestertyven Ole Høyland. I 1816 ble Høyland varetektsfengselet for første gang og hans kriminelle løpebanen som skulle bli så viden kjent, var lagt.

Kilder:
Kristiansand Søndagsskoles arkiv, IKAVA.
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kristiansand/Nettutstillinger/Kjente-personer/Ole-Hoeiland
Publiseres med eRedaktør
Logg inn