Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Mottatte systemer


Her vises en oversikt over de systemer IKAVA har mottatt, og status på disse.
For mer detaljert informasjon, velg de enkelte kommuner på menyen under "mottatte systemer".

Kommune Systemnavn Periode Status
Audnedal Forum Winsak  02.11.1999-23.08.2009 Ferdig
Farsund HK-Data PPT   Ferdig
Farsund ePhorte 14.10.2003-31.12.2007 Påbegynt
Farsund Extens 1999-2011 Ferdig
Flekkefjord HK-Data PPT   Ferdig
Flekkefjord RMS 1989-1999 Fedig
Hægebostad Forum Winsak 01.01.2000-19.09.2008 Ferdig
Kristiansand Marthe   Påbegynt
Kristiansand Omsorg   Påbegynt
Kristiansand Oskar   Påbegynt
Kristiansand Doculive 01.01.1998-31.05.2004 Påbegynt 
Kvinesdal Forum Winsak 1988-1999 Påbegynt
Kvinesdal Forum Winsak 1999-2003 Påbegynt
Kvinesdal Forum Winsak 21.11.2003-16.11.2007 Ferdig
Kvinesdal Familia    Påbegynt
Lindesnes Forum Winsak 01.01.1999-04.06.2007 Ferdig
Lindesnes HS-Pro   Påbegynt
Lindesnes BV-Pro 01.01.1999-01.01.2005 Påbegynt
Lindesnes Humanus 01.01.1999-01.01.2005 Påbegynt
Lyngdal HK-Data PPT   Ferdig
Lyngdal Unique Humanus   Påbegynt
Lyngdal Unique Familia   Påbegynt
Lyngdal Unique Profil   Påbegynt
Mandal Oskar 01.01.1994- Mottatt
Mandal Unique Marthe 1997-2007 Påbegynt
Mandal Forum Winsak 01.01.1992-04.11.2007 Påbegynt
Marnardal Forum Winsak    Påbegynt
Marnardal Forum Winsak    Påbegynt
Sirdal Forum Winsak 01.10.1998-.31.12.2003 Påbegynt
Sirdal Forum Winsak 01.01.2004-03.06.2007 Mottatt
Søgne Forum Winsak 01.03.1998-09.05.2005 Ferdig
Søgne Familia 01.01.2009-08.03.2010 Mottatt
Søgne HK-data 01.01.1997-18.03.2010 Ferdig
Søgne BV-Pro 01.11.1998-31.12.2008 Mottatt
VA Fylkeskommune Doculive 28.02.2008-27.03.2009 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 01.01.2000-16.03.2003 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 14.04.1999-31.12.1999 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 01.01.2002-08.03.2004 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 17.03.2003-27.03.2009 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 03.01.2000-20.11.2007 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 02.02.1999-09.06.2006 Påbegynt
VA Fylkeskommune Doculive 17.03.2003-27.03.2009 Påbegynt
Vennesla Unique Marthe 01.05.1998- Påbegynt
Vennesla Unique Omsorg 01.04.1999- Påbegynt
Vennesla Doculive   Mottatt
Åseral Forum Winsak 01.01.1999-31.05.2007 Påbegynt
Åseral ePhorte 27.07.1998-14.04.2008 Mottatt

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn