Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansand

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Kristiansand kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.

Navn Innhold Standard Periode Status
Marthe Klientsystem for barnevern Fagsystem   Ferdig
Omsorg Klientsystem for pleie og omsorg Fagsystem   Ferdig
Oskar Klientsystem for sosialtjenesten Fagsystem   Ferdig
Doculive Saksbehandling Noark 3   Mottatt
Publiseres med eRedaktør
Logg inn