Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Mandal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Mandal kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status
Oskar Klientsystem for sosialtjenesten Fagsystem 1.1.1994- Mottatt
Unique Marthe Klientsystem for barnevern Fagsystem 1997-2007 Mottatt
Forum Winsak Saksbehandlingssystem Noark 3 1.1.1992-4.11.2007 Ferdig
Flexisoft OFM Administrativt system for overformynderiet Fagsystem  31.12.1999-31.12.2012 Mottatt
Publiseres med eRedaktør
Logg inn