Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Søgne

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 01.03.1998-09.05.2005 Ferdig
Familia Klientsystem Barnevern Fagsystem 01.01.2009-08.03.2010 Mottatt
HK-data Klientsystem PPT Fagsystem 01.01.1997-18.03.2010 Ferdig
BV-Pro Klientsystem Barnevern Fagsystem 01.11.1998-31.12.2008 Mottatt
Byggesak Digital versjon av byggesaksarkiv Rådata (Noark5) Mottatt
Publiseres med eRedaktør
Logg inn