Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Farsund

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Farsund kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.

Navn Innhold Standard Periode Status
HK-Data PPT PPT Fagsystem   Ferdig
ePhorte Saksbehandling Noark4 14.10.2003 - 31.12.2007 Ferdig
Extens Skoleadministrativt Fagsystem 1999-01.03.2011 Ferdig
Ajour Landbruk Administrativt system for landbruk Fagsystem Mottatt
BV-Pro Sakssystem for barnevernet Fagsystem Mottatt
Doculive Saksbehandling Noark 3 Mottatt
Oskar Klientsystem sosialtjenesten Fagsystem Mottatt


Publiseres med eRedaktør
Logg inn