Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Flekkefjord

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Flekkefjord kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.
Navn Innhold Standard Periode Status
RMS Saksbehandling Proprietært fagsystem 1989-1999  Ferdig
HK-data PPT Fagsystem Ferdig
Publiseres med eRedaktør
Logg inn