Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Marnardal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Marnardal kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status
Forum Winsak Saksbeh. For kommunen Noark 3 Ferdig
Forum Winsak Saksbeh. Sosialtj. Noark 3 Ferdig
Publiseres med eRedaktør
Logg inn