Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kvinesdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Kvinesdal kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 1988-1999 Ferdig
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 1999-2003 Ferdig
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 2003-2007 Ferdig
Familia Klientsystem for barnevern Fagsystem   Ferdig
HK-Data Klientsystem for PPT Fagsystem   Ferdig
Publiseres med eRedaktør
Logg inn