Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Lyngdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Lyngdal kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status
Unique Humanus Klientsystem for sosialtj. Fagsystem   Mottatt
Unique Familia Klientsystem for barnevern Fagsystem   Mottatt
Unique Profil Klientsystem for pleie og omsorg Fagsystem   Mottatt
HK-Data Saksbehandling for PPT Fagsystem   Ferdig
WIS Skole Administrativt skolesystem Fagsystem   Ferdig
Publiseres med eRedaktør
Logg inn