Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vennesla

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Vennesla kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.

mangler metadata
Navn Innhold Standard Periode Status
Unique Marthe Klientsystem for barnevern Fagsystem 1.5.1998- Mottatt
Unique Omsorg Klientsystem for pleie og omsorg Fagsystem 1.4.1999- Mottatt
Doculive Saksbehandling Noark 3   Mottatt


Publiseres med eRedaktør
Logg inn