Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sirdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Sirdal kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status
Forum Winsak Sakarkiv admin./ Gårds- og bruksnr. Noark 3 1.10.1998-.31.12.2003 Ferdig
Forum Winsak Sakarkiv admin./ Gårds- og bruksnr. Noark 3 1.1.2004-3.6.2007 Ferdig
Publiseres med eRedaktør
Logg inn