Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Lindesnes

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som Lindesnes kommune har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status
Forum Winsak Saksbeh. For kommunen Noark 3 1.1.1999-4.6.2007 Ferdig
HS-Pro Helsestasjon Fagsystem Ukjent Mottatt
BV-Pro Klientsystem for barnevern Fagsystem 1.1.1999-1.1.2005 Mottatt
Humanus Klientsystem for sosialtj. Fagsystem 1.1.1999-1.1.2005 Mottatt
Publiseres med eRedaktør
Logg inn