Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vest-Agder Fylkeskommune

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status
Doculive Agder Kollektivtrafikk Noark 3 28.02.2008 - 27.03.2009 Ferdig
Doculive DLE Noark 3 01.01.2000 - 16.03.2003 Ferdig
Doculive SAK Noark 3 14.04.1999 - 31.12.1999 Ferdig
Doculive Teknisk Avdeling Noark 3 01.01.2002 - 08.03.2004 Ferdig
Doculive VAFK Noark 3 17.03.2003 - 27.03.2009 Ferdig
Doculive DLE Noark 3 01.01.2000 - 20.11.2007 Mottatt
Doculive SAK Noark 3 02.02.1999 - 09.06.2006 Mottatt
Doculive VAFK Noark 3 17.03.2003 - 27.03.2009 Mottatt
Publiseres med eRedaktør
Logg inn