Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Brannskap i dagligarkiv

Arkivverket tillater å bruke brannskap for oppbevaring i dagligarkiv. Dette kan redusere behovet for utbedring av en lang rekke arkivlokaler i kommunene.

Vennesla kommune har fått tilatelse til å bruke skapene i stedet for å utbedre brannmotstandsevnen etc. i dagligarkivlokalene. Lokalene skal fremdeles være sikret mot tempretatursvingninger, fukt og vann. Les arkivverkets brev her


Publiseres med eRedaktør
Logg inn