Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nytt Arkheion

Nytt Arkheion er klart for utlevering til vår eiere. Arkheion 2/2010 er nå ferdig trykket. Aktuelle artikler denne gangen dreier seg om sosiale medier og arkivene, Riksrevisjonenes rapport om arkivene i kommunal sektor, høyere arkivutdanning og besøk i Stasi-arkivet. De som ikke klarer å vente på sine eksemplarer kan lese artikler fra bladet her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn