Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kontaktkonferanse for arkivledere

Programmet er klart 25. november arrangerer IKAVA som tidligere annonsert kontaktkonferanse for alle arkivledere.

Vi håper at alle har anledning til å møte.
Årets program dreier seg om avlevering av personsensitive arkiver, elektroniske arkiver, historiske bilder i Vest-Agder og journalføring av sms og sosiale medier.Dette er også en møteplass for arkivledere der dere kan utveksle erfaringer, det blir satt av tid til arkivfaglige spørsmål og diskusjoner. Se invitasjon med program her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn