Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

NOARK-5

Tema/innhold:
Riksarkivet har utarbeidet NOARK-5 som er etterfølgeren til NOARK-4, en standard som muliggjør fullelektronisk arkivering i alle typer fag- og datasystemer. Hva innebærer den nye standarden for våre eiere?

Målgruppe:
IKT- og arkivpersonale og ellers saksbehandlere og ledere som planlegger fullelektronisk arkiv.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn