Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Andre kurs

IKAVA arrangerer også kurs for andre sektorer spesielt tilpasset den type dokumentasjon som den enkelte sektor forvalter. Dette kan for eksempel være pleie og omsorg, sosial, barnevern, teknisk sektor eller skole og barnehage.
 
IKAVA bidrar gjerne som del av kompetansehevingsprosjekt ved nyorganiseringer i kommune/fylkeskommune. Det kan være kompetanseheving av de ansatte på sentralarkivet, der vi kan bidra med foredrag/og eller seminarer om lovverk og rutiner for fullelektronisk arkiv osv.

Eller kompetanseheving i andre enheter som ønsker å fokusere på dokumentasjons- og arkivspørsmål som offentlighet, god dokumenthåndtering, fullelektronisk arkiv eller en generell oppfriskning av relevant lovverk.

Dersom du og din kommune har ønsker om spesialkurs for enkelte etater eller spesielle emner - Ta kontakt!!!
Publiseres med eRedaktør
Logg inn