Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Fagsystemer – oppgradering, nyanskaffelser

Tema/innhold:
Hva bør man legge vekt på med sikte på bevaring av det gamle systemet? Hva skal med fra det gamle og over i det nye systemet? Hvordan kan vi sikre oss at det nye fagsystemet kan hjelpe oss til å bli fullelektroniske - både i saksbehandling og bevaring? Hvilke krav bør stilles ved innkjøp av fagsystem og hvilke funksjoner bør et fagsystem ha mht dokumentasjon og bevaring?

Målgruppe:
IKT-personer, ledere på fagområder som planlegger nyanskaffelser og arkivpersonale
Publiseres med eRedaktør
Logg inn