Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ordningskurs

Mål/tema/innhold:
Kurset skal sette deltakerne i stand til å utføre enklere ordning av eldre arkiver i sine respektive kommuner
Kurset består av tre deler: undervisning hos IKAVA, praksis i egen kommune under veiledning og avslutning hos IKAVA.

Ordning av saksarkiver, personalarkiver og ulike klientarkiver inngå som en viktig del av kurset.

Arbeidsgiver må forplikte seg til at kursdeltakeren blir gitt den nødvendige tid til ordning i kommunen 
Kursavgift kr. 750,- pr. deltager (inkludert lunsj to dager),

Målgruppe:
Personale med evne og vilje til å lære noe nytt. Videre må deltakeren kunne håndtere sensitiv informasjon og jobbe systematisk. Erfaring med arkivarbeid er en fordel.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn