Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Offentleglova

Tema/innhold:
Den nye offentleglova trådte i kraft 1.1. 2009 og gjelder nå også IKS og en rekke offentlig eide AS. Kurset gir en kort gjennomgang av den nye loven, herunder de økte muligheten for innsyn, avgrensning mot utskilte selskaper/enheter, hjemler for unntak fra innsyn m.v.


Målgruppe:
Saksbehandlere/ledere og arkivpersonale.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn