Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Elevdokumentasjon - regler og rutiner

Her tar vi opp hva en elevmappe skal inneholde og hva som skal journalføres, dessuten hvordan e-post og sms skal håndteres. Sentrale tema er også taushetsbelagte og personsensitive saker. Dessuten innsyn fra presse og publikum, partsinnsyn og bevaring og kassasjon av elevarkiver. Videre tar vi opp ulike former for elektronisk arkiv i skolen; Fagsystemer, bruk av sak/arkivsystem, samt bruk av elektroniske læringsplattformer.
.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn