Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

PPT-dokumentasjon

Innhold/tema:
Grunnkurs i arkiv og dokumentasjon for PPT-kontor er tilpasset både kommunale og ulike interkommunale løsninger. Kurset gir svar på hvordan bevare barne- og elevdokumentasjonen for ettertiden, lovverk, god dokumentforvaltning, sikkerhet, bruk av fagsystemer og elektronisk arkiv.

Målgruppe:
Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale på PPT-kontor. Andre som jobber mye med PPT- dokumentasjon i offentlig forvaltning
Publiseres med eRedaktør
Logg inn