Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Planlagte kurs

Kursoversikt våren 2015


Grunnkurs i arkiv
Tid:      Torsdag 7. mai 2015 kl 9 - 15
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.

Les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no

Kurs i offentleglov og forvaltningslov
Tid:       Onsdag 3. juni kl 9 - 15
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.

Les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no

Kurs i elevdokumentasjon
Tid:       onsdag 20. mai kl 9  - 15 
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i grunn- og videregående skole som har ansvaret for/ jobber med elevdokumentasjon, dvs. kontaktlærere, rådgivere, rektorer og arkivmedarbeidere. 

Les mer om kurset her. Påmelding sendes til Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no.


 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn