Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Gjesteforelesning på UiA

Lars-Eivind holdt 12.11 gjesteforelesning for masterstudenter i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.
Tittel for forelesningen var "The IS viewpoint to long term content preservation", og presentasjonen finner du her!
Publiseres med eRedaktør
Logg inn