Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Rutine for anbud i arkivplan.no

Vi har funnet en utfyllende rutine for journalføring av anbud i en arkivplan fra Trøndelag. Den er lagt under håndbok for saksbehandlere. Rutinen viser punktvis hvordan anbudsdokumenter skal journalføres og har også lenker til relevant lovverk. Kanskje dette er noe for arkivplanen i din kommune. Det er lov til å kopiere, det er litt av hensikten med arkivplan.no.
Se http://kommune.arkivplan.no/content/view/full/127725
Publiseres med eRedaktør
Logg inn