Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nye arkivkataloger

De fleste av kommunenes arkivkataloger er nå tilgjengelig på våre nettsider. De siste dagene har det bl.a. kommet kataloger fra de tidligere kommunene Øvrebø, Finsland, Grindheim, Eiken og Kvås. Pa 1960-tallet var det en rekke kommunesammenslåinger i Vest-Agder og landet for øvrig. Hver tidligere kommune har sitt eget arkiv.

Arkivkatalogene er en god inngangsport til kommunearkivene. De gir en god beskrivelse av hva hvert arkiv inneholder og er til stor hjelp for lokalhistorikere, slektsgranskere og alle andre som ønsker opplysninger fra arkivene. Ta gjerne en titt i arkivkatalogene før du besøker vår lesesal eller kontakter oss på telefon eller e-post.
Arkivkatalogene ligger under menyen ”Eldre arkiv”. Se arkivkatalogene her.Arkivkatalog for skolestyret i Nes kommune 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn