Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Mottatt systemdokumentasjon

IKAVA lagrer også dokumentasjon av de mottatte datasystemene. Her finner du en liste over hvilken systemdokumentasjon som er mottatt:
 
Datasystem Versjon Utgitt Tittel Medium Mottatt fra
Unique Marthe E00 1997 Kurshefte Hefte Mandal kommune
Unique Marthe Ukjent 1995 Rutinehåndbok Liten ringperm Mandal kommune
Unique Marthe Ukjent 17.01.2000 Kurshefte om maler osv Hefte Mandal kommune
Unique Marthe E21 17.01.2000 Endringsbesk. for versjon 1 Hefte + 1 utskrift  Mandal kommune
Unique Marthe E22 okt.02 Endringsbeskr. for versjon Stiftet uskrift Mandal kommune
Doculive Noark Sak Ukjent   Brukermanual Doc + PDF/A VAF
Doculive Noark Møte og utvalg Ukjent 1998 Brukerhåndbok Paperback VAF
Doculive Noark Plus   1999 Brukerhåndbok Paperback VAF
Doculive Noark Sak Ukjent 1998 Brukermanual Paperback VAF
Doculive   1998 Administrator Guide Ringperm VAF
Doculive   2001 og fremover Ringperm interne arb.dok. Doculive Support Ringperm VAF
Doculive   2002 og fremover Ringperm interne arb.dok. Doculive f.o.m. 2002 Ringperm VAF
Doculive   2003 eller senere Hurtigguide arkiv- og saksbehandler VAF Hefte VAF
Doculive 5.0A   Administrator Guide Hefte Vennesla
Doculive 5.0A   Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.1   DocuLive Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.1   DocuLive Noark-Sak Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive     Doculive Scan 1.0 Brukerveiledning Hefte Vennesla
Doculive     Doculive Scan 1.0
User Guide
Hefte Vennesla
Doculive 5.1   Doculive Møte og Utvalg Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.3   Doculive Møte og Utvalg Brukerhåndbok Ringperm Vennesla
Doculive 5.0A   Doculive NOARK-Plus Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.0A   DocuLive Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.1   Doculive Administrator Guide Hefte Vennesla
Doculive 5.1   Doculive NOARK-Plus Brukerhåndbok Hefte Vennesla
Doculive 5.1   Ingen manualer i denne boksen   Vennesla
Kommunale Innlån   21.03.1989 Brukerhåndbok for informasjonssystemet Kommunale Innlån Hvit ringperm Vennesla
VITA Lønn og Person 1.1   Kurs systemadministrasjon - kursmateriell, notater Hvit ringperm Vennesla
SosService 1.1 Januar 1990 SosService Brukerhåndbok Hvit ringperm Vennesla
VITA Lønn og Person 1.2   Systemadm. håndbok Hvit ringperm Vennesla
UtlånService 2.0 Desember 1992 SR-Kommunal Utlån Brukerhåndbok Hvit ringperm Vennesla
Fakturering 1.1 Juni 1990 SR-Kommunal Fakturering Brukerhåndbok Hvit ringperm Vennesla
VistaTekst     Brukerhåndbok Blå ringperm Vennesla
RMS Sak-/arkiv     Diverse dokumentasjon - maskin- og håndskrevet Blå ringperm Vennesla
VITA Personal  1.0 Juni 1993 Brukerhåndbok Hvit ringperm Vennesla
RMS Sak-/arkiv   1987 Kursmappe for RMS Operatør kurs Hvit ringperm Vennesla 


 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn