Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVA deltar i integrasjonsprosjekt mellom fagsystem og NOARK-5

IKAVA deltar i integrasjonsprosjekt mot NOARK-5 for Lyngdal kommune. Målsetningen for prosjektet er integrasjon av fagsystemet Profil mot NOARK-5. Visma utarbeider NOARK-5 integrasjonen i samarbeid med Lyngdal, Bergen og Skedsmo kommuner. IKAVA håper å kunne bidra til at en fullelektronisk løsning for fagsystemet blir arkivfaglig forsvarlig ved å bidra i planleggingen i av integrasjonen. IKAVA har likevel ikke ansvar for resultatet av prosjektet.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn