Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Innkjøp av nytt skoleadministrativt system

Flere av DDV-kommunene planlegger innkjøp av nytt skoleadministrativt system.

IKAVA har sålangt bistått Farsund i vurdering av tilbud fra leverandører, planlegging av integrasjon mot ePhorte og avslutning av gammelt skoleadministrativt system. IKAVA skal delta i videre i planleggingen av fullelektronisk arkiv for skolesektoren i Farsund, det vil si oppstart av nytt skoleadministrativt system og integrasjon til ePhorte, samt innføring av ePhorte for skoleadministrasjonen.

IKAVA skal også delta i innkjøpsprosessen av nytt skoleadministrativt system for flere DDV-kommuner som skal samarbeide om innkjøp neste år. Vi oppfordrer andre kommuner som planlegger innkjøp av skoleadministrativt system eller andre fagsystemer om å involvere IKAVA. Vi kan bistå slik at dere får et arkivfaglig best mulig system og vurdere om det kan være mulighet for fullelektronisk arkiv.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn