Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Referansegruppe for nye kassasjonsregler

IKAVA er representert med Turid Holen i referansegruppen for utarbeidelse av nye bevarings- og kassasjonsregler for offentlig sektor. Prosjektet skal utarbeide et høringsutkast til nye regler som skal foreligge 1. juli 2011. Nye regler for bevaring og kassasjon har vært etterspurt i lang tid og det har foregått ulike arbeid over lang tid for å ertstatte de gamle reglene som for kommunal sektor skriver seg fra 1987. Riksrevisjonen påpekte også i sin undersøkelse om arkivene i kommunal sektor at arivverket ikke har fulgt oppsitt ansvar med å vedlikeholde regelverket. Dette skal nå rettes på og IKAVA skal bidra i arbeidet.

Se Arkivverkets artikkel om saken her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn