Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Endring av arkivforskriften - høring

IKAVA har avgitt høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag til endringer i arkivforskriften. Kulturdepartementet har foreslått endringer i arivforskriften, blant annet at det ikke skal være nødvendig å journalføre innsynssøknader etter offentlighetsloven og at SMS'er ikke skal journalføres. IKAVA har kommet med en høringsuttalelse i sakn. Uttalelsen kan du se her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn